LEKTORZY


Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów – zatrudniamy absolwentów filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym. Nasi  lektorzy nieustannie dbają  o swój rozwój zawodowy, uczestnicząc w wewnętrznych warsztatach metodycznych oraz ogólnopolskich konferencjach dla nauczycieli języków obcych,  organizowanych przez takie organizacje jak PASE czy  Edunation, podczas których mają możliwość zapoznać się z najnowszymi trendami i pomysłami na efektywne i urozmaicone lekcje. 

Zajęcia są regularnie hospitowane przez Dyrektor Szkoły, która przeprowadza obserwacje lekcji u każdego z lektorów.

 

Joanna Pęczalska-Fijołek

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

mgr filologii angielskiej z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem w nauczaniu, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Metodyka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE.